Segítői rendszer

Az egyik szabadon választható elem a csapatok kialakítása mellet, amely tehermentesíti a tanárt, a segítői rendszer. A három segítői posztra a tanár a sprintek kezdete előtt kéri fel azokat a diákokat, akik a legtöbb pontot szerezték az előző sprintben, így a diákoknak is egyértelmű célként szolgálhat a segítői szerepre való pályázás.

A segítők tanársegéd szerepben próbálhatják ki magukat. Feladataik közé tartozik a csapatokkal való kommunikáció, a tanár értesítése felmerülő problémákról és osztályszintű programok előtt, a csapatok koordinálása projektmunka közben, a sprintre új csapatok összerakása, az órákon való segédkezés, illetve potenciálisan minden olyan feladat, amelyhez nem szükséges tanári kompetencia és amit esetleg a diákok a tanárnál is hatékonyabban tudnak megoldani.

A segítők befektetett munkáját minden alkalommal jutalmazom az iskolai általános pénznemmel, az érdemjeggyel, ebben az esetben ötössel. Ezen felül pontokkal és kártyákkal is lehet tovább motiválni a segítőket a befektetett munkájuk függvényében.