Sprintek

A sprint egy 4-6 hétig terjedő időszak, ami egy témát vagy résztémát ölel fel. Míg egy tanév két félévből áll, egy félév 3-5 sprintből állhat. Célja, hogy legyen egy belátható hosszúságú, könnyen áttekinthető és megbízható keret az időben is. A sprint kezdetén már pontosan tudják a diákok, hogy mikor és miről lehet számot adniuk, mikor lesz a sprintzáró dolgozat (témazáró), illetve mikor milyen anyagot veszünk az órán.